Tacettin ŞİMŞEK

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü’nde doğdu. İlkokulu Altınpınar’da, ortaokulu Torul’da okudu. Konya Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Siirt’in Eruh ilçesinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans, Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yaptı. Aynı fakültenin Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi. Yeni Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, Etkili İletişim, Yazma Eğitimi, Tiyatro ve Drama dersleri verdi. Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Drama, Okul Tiyatrosu, Okul Öncesinde Drama ile Matematik Öğretimi, Okuma Eğitimi, Yazma Eğitimi, Dinleme Eğitimi Konuşma Eğitimi, Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı gibi ders kitapları yanında Eylülce (şiir), İlkyaz Tatili (çocuklar için şiir), Yeşil Gözlü Kardan Adam (çocuklar için hikâye) kitapları yayımlandı.Ulusal/uluslararası birçok ödüller kazandı, kongre ve sempozyumlarda bildiriler sundu. Bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi var.

He was born in Altınpınar Village of Torul district in Gümüşhane. He studied elementary school in Altınpınar and middle school in Torul. He graduated from Konya Ereğli İvriz Teacher High School and Ataturk University’s Faculty of Literature. He worked as a literature teacher in the Eruh district of Siirt. He became a research assistant at Kazım Karabekir Faculty of Education. He made his master’s degree on Old Turkish Literature and doctor’s degree on New Turkish Literature. Currently he’s a lecturer at the Deparments of Turkish and Social Studies Education of the same faculty. He gave lectures in the fields of New Turkish Literature, Children’s Literature, Effective Communication, Writing Education, Theatre and Drama.

Besides his schoolbooks such as Children’s Literature, Drama in Primary Education, School Theatre, Teaching Mathematics with Drama in Preschool Education, Reading Education, Writing Education, Listening Education, Speaking Education, Child Literature from Theory to Practice, Preschool Children's Literature and Media and Republican Period Turkish Literature, he has published literary books which are: Eylülce (Poetry), İlkyaz Tatili (Poetry For Children), Yeşil Gözlü Kardan Adam (Short Story For Children). He won several prizes both in national and the international areas and presented papers in congresses and symposiums. Many of is articles has been published in scientific magazines.