Üzeyir İLBAK

1958 Malatya doğumlu. İlkokulu Kâhta Yatılı Bölge Okulunda, ortaokulu Eskimalatya Lisesinde, liseyi Nevşehir İmam-Hatip Lisesinde, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinde Eski Türk Edebiyatı dalında yüksek lisans eğitimi aldı, tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Yeni Devir kültür-sanat ve düşünce sayfalarında yazıları yayımlandı. İlk yazıları Çatı ve Milli Gençlik dergilerinde yayımlandı. Hilal, Yeni Zemin ve Nehir dergilerinde yazarlık ve yayın kurulu üyeliği yaptı Halen kurucusu olduğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin yayını Dil ve Edebiyat dergisinin yazarı ve Genel Yayın Yönetmenidir.

"Kültür, Medeniyet ve Dil" ekseninde yazılar yazmakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. “Diriliş Düşüncesinde ‘Üç Şehir, Üç Sesleniş ve Dokuz Şehir" , "Din, Medeniyet, Dil ve kültür" ana başlığı altında düzenlenen konferanslar serisinde “Hungtington’ın Medeniyetler Çatışması Tezine İbrahimî Bir İtiraz” başlıklı seri çalışmalar yaptı. Medeniyet Tasavvurumuz serisi Dil ve Edebiyatta Değişim yayımlandı. "Medeniyet ve Kültürde Değişime Direnen Öncüler" yayına hazır. Halen “Mekke’den Endülüs’e: Bir Medeniyet Ufku” üzerinde çalışıyor. Evli. Üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Divan-ı Şems-i Hayali.
Tuhfetül Uşşak: Metin ve İnceleme.
Medeniyet ve Kültürde Değişim.

He was born in Malatya in 1958. He studied elementary school at Kâhta Yatılı Bölge Okulu, middle school at Eskimalatya Lisesi, high school at Nevşehir İmam-Hatip Lisesi and made his Bachelor’s degree in the Faculty of Theology at Marmara University. He made his master’s degree in the field of Old Turkish Literature in the Faculty of Literature at Istanbul University.

His writings were published in the newspaper Yeni Devir’s arts & culture and philosophy columns. His first writings were published in the magazines Çatı and Milli Gençlik. He has written and been among the members of editorial boards of the magazines Hilal, Yeni Zemin and Nehir. Currently, he’s the editor in chief and a writer of the magazine Dil ve Edebiyat that’s the publishing of Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği which he’s the founder of.

He writes in the field of “Culture, Civilisation and Language” and does scientific researches. He made a series of works titled “Hungtington’ın Medeniyetler Çatışması Tezine İbrahimî Bir İtiraz” within the conferences held under the main titles of “Diriliş Düşüncesinde ‘Üç Şehir, Üç Sesleniş ve Dokuz Şehir" , "Din, Medeniyet, Dil ve Kültür". “Dil ve Edebiyatta Değişim” (Change in Language and Literature) from the series “Medeniyet Tasavvurumuz” (Our Contemplation of Civilisation) is published. . "Medeniyet ve Kültürde Değişime Direnen Öncüler" is subedited. He works on “Mekke’den Endülüs’e: Bir Medeniyet Ufku” at present. He’s married and is the father of three children.

HIS WORKS:

Divan-ı Şems-i Hayali
Tuhfetül Uşşak: Metin ve İnceleme
Medeniyet ve Kültürde Değişim