Yunus DEVELİ

Yunus Develi: 1957 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 1980 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 2006 yılında emekli oldu. Öyküleri; İkindiyazıları, Mavera, Hece, Hece Öykü, Mahalle Mektebi ve Karabatak dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Öykü:

Gece Dansları / Hece Yayınları-2004
Kumercin / Hece Yayınları-2010
Frenk Havaları / Hece Yayınları-2012
Büyük Hikâyenin İzinde-Perde / Pruva Yayınları-2019-2020
Büyük Hikâyenin İzinde-İkinci Perde / Pruva Yayınları-2018-2019

Roman:

Militan Kahvesi / Pruva Yayınları-2018
Akşam Yazıları / Pruva Yayınları-2019

He was born in 1957 in Adana. He completed his elementary, middle and high school education in Adana. He graduated from Istanbul Higher Islamic Institute in 1980. He retired in the year 2006, after working as a teacher for 25 years. His short stories has been published in the magazines İkindiyazıları, Mavera, Hece, Hece Öykü, Mahalle Mektebi and Karabatak.

HIS WORKS:

Short Stories:

Gece Dansları / Hece Yayınları-2004
Kumercin / Hece Yayınları-2010
Frenk Havaları / Hece Yayınları-2012
Büyük Hikâyenin İzinde-Perde / Pruva Yayınları-2019-2020
Büyük Hikâyenin İzinde-İkinci Perde / Pruva Yayınları-2018-2019

Novels:

Militan Kahvesi / Pruva Yayınları-2018
Akşam Yazıları / Pruva Yayınları-2019